Novinky

     Dôležitým dokumentom sú Stanovy SES, ktoré si môžete otvoriť alebo stiahnuť. Sú to základné pravidlá fungovania našej entomologickej spoločnosti a členovia by ich mali poznať.

     Pre lepšiu informovanosť členov budeme zverejňovať zápisnice z dôležitých zasadnutí Výboru SES a z valných zhromaždení. Za rok 2004 máte k dispozícii ostatné dve zápisnice - zasadnutie Výboru v októbri a Valné zhromaždenie v novembri.

     Blíži sa termín venovania 2 % z daní. Budeme Vám veľmi vďační, ak sa rozhodnete pre príspevok do kasičky SES, pomôže to skvalitniť niektoré akcie (Entomologické dni, Koleopterologické kolokvium, vydávanie spravodaja Entomofauna carpathica). Potrebný formulár nájdete na tejto stránke. Pozrite si návod na správne vyplnenie...

     Pre nových záujemcov o členstvo v spoločnosti je pripravené tlačivo prihlášky, ktorú stačí vyplniť a poslať na uvedenú adresu.

w   Stanovy SES

w Zápisnica zo zasadnutia Výboru SES 13. decembra 2012

w Formulár na 2 % z daní
w Potvrdenie o zaplatení dane

w Prihláška za člena

w Dohoda o spolupráci medzi ŠOP SR a SES