História

    10. mája 1957 o 10. hodine zvolal prípravný výbor na čele s doc. Dr. Ladislavom Korbelom zakladajúcu schôdzu, na ktorej bola založená Československá entomologická spoločnosť na Slovensku. Nebol to však historický začiatok, pretože už v roku 1941 vznikla Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline z podnetu entomologických nadšencov (J. Stanek, A. E. Smutný, J. Zelný). O 4 roky neskôr zanikla. Napriek tomu je v znaku SES stále uvedený rok 1957 ako rok založenia. V roku 1968 sa slovenská pobočka osamostatnila a bola premenovaná na Slovenskú entomologickú spoločnosť pri SAV. V tom čase už entomológia tvorila samostatný vedný odbor a entomológovia pracujúci na vysokých školách, v akadémii vied, v rezortných výskumných ústavoch a múzeách sa snažili o vytvorenie dobrovoľnej organizácie, ktorá by rozširovala odborné poznatky a podchytila nových záujemcov o hmyz aj medzi neprofesionálmi.
    Odborno-organizačná činnosť sa rýchlo a úspešne rozbehla. 4.-7. júna 1960 sa konali prvé Entomologické dni v Nitre, ktoré postupne prerástli do pravidelných stretnutí entomológov nielen zo Slovenska a stretávajú sa s veľkým ohlasom. V roku 1961 začal vychádzať odborný časopis Entomologické problémy (Entomological Problems).
     Vzhľadom na dislokáciu pracovísk a entomológov na Slovensku postupne vznikli 4 územné pobočky. Ako prvá bola v roku 1974 vytvorená Stredoslovenská pobočka, o rok neskôr Bratislavská a Nitrianska. Až v roku 1987 sa podarilo vytvoriť Východoslovenskú pobočku. V polovici 70-tych rokov vznikli 2 sekcie: Sekcia pre entomofaunistický výskum Slovenska a Arachnologická sekcia.
     Významným prvkom činnosti SES je organizovanie rôznych odborných seminárov, konferencií, kolokvií, stretnutí a publikačná aktivita. V roku 1975 bola vydaná publikácia Slovenské mená hmyzu, v roku 1984 vyšiel Entomologický náučný slovník.
     SES v súčasnosti pokračuje v činnosti v rámci nových možností najmä v spolupráci so Štátnou ochranou prírody a Ministerstvom životného prostredia SR. Organizuje Entomologické dni, od roku 1986 Koleopterologické kolokvium, vydáva vlastný spravodaj Entomofauna carpathica (pôvodne Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV), naďalej sa podieľa na vydávaní časopisu Entomological Problems a má svoje nezastupiteľné miesto pri ďalšom rozvoji slovenskej entomológie.

Použité zdroje, kde nájdete viac podrobností:

Országh, I., Okáli, I., 1982: Štyridsať rokov organizovanej entomológie na Slovensku. Biológia (Bratislava), 37 (2): 229-231.

Okáli, I., 1983: Činnosť Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV v rokoch 1977 až 1982. Práce Slov. ent. spol. SAV, Bratislava, 3: 3-14.

Okáli, I., 1989: 30 rokov Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV. Práce Slov. ent. spol. SAV, Bratislava, 7: 3-11.

Holecová, M., Rychlík, I., 2004: Minulosť, prítomnosť a budúce perspektívy koleopterológie na Slovensku. Entomofauna carpathica, 16: 8-19.