Štruktúra

Výbor Slovenskej entomologickej spoločnosti:

Predseda: Prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD.
Podpredseda: Doc. RNDr. Peter Fedor, PhD.
Tajomník: PaedDr. Pavol Prokop, PhD.
Hospodár: RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.
Členovia: RNDr. Stanislav Kalúz, CSc.
             Doc. RNDr. Milada Holecová, CSc.
             RNDr. Ján Kulfan, CSc.
             Ing. Peter Hlaváč (náhradník)
             RNDr. Ivo Rychlík (náhradník)
Revízori: RNDr. Jozef Čarnogurský, PhD.
            Ing. Ladislav Roller, PhD.

V súčasnosti má Slovenská entomologická spoločnosť 233 členov, vrátane 4 kolektívnych a 3 čestných členov.

Predseda SES v teréne ide príkladom...