Kontakt

Adresa Slovenskej entomologickej spoločnosti:

Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV
Ústav zoológie SAV
Dúbravská cesta 9
845 06 Bratislava

Tel.:
Fax: 02/5930 2646

E-mail adresy:

- predseda SES Prof. Majzlan, PhD.
majzlan@fedu.uniba.sk

- podpredseda SES Doc. Fedor, PhD.
fedor@fns.uniba.sk

- tajomník Dr. Prokop, PhD.
pavol.prokop@savba.sk

- hospodár Dr. Vidlička, CSc.
lubomir.vidlicka@savba.sk