Akcie v roku 2011

Predbežný plán akcií SES v roku 2011:

w Entomologické dni 2011 Gbelce - Parížske močiare (od  10.6.2011)
w Arachnologické dni
w Korbelove dni (bývalé Koleopterologické kolokvium)
w Arachnologická konferencia
w Feriancov seminár